You are here

In de kijker

De publicatie van het KB betreffende de re-integratie (24.11.2016) creëerde juridische onduidelijkheid met betrekking tot de re-integratieprocedure uit het KB van 28.05.2003 (artikels 39 tot 41) die nog altijd van kracht was.Het was wachten op de publicatie van een KB dat deze artikels schrapte om zo een duidelijk juridisch kader te creëren.Dit is nu gebeurd met het KB van 30.01.2017 dat...
+
06/02/2017
CESI
 
Het team ergonomie van CESI heeft een algemene ergonomieopdracht uitgevoerd in het departement logistiek van IBA. De inhoud en voordelen van de opdracht werden voorgesteld in een filmpje dat CESI samen met IBA maakte.IBA is een Belgische onderneming die wereldleider is in de ontwikkeling van technologieën voor de diagnose en behandeling van kanker.Toen IBA een opleiding vroeg rond het manueel...
+
12/01/2017
CESI
 
+
06/01/2017
CESI
 
 Onze catalogus 2017 is beschikbaar.Download de catalogus 
+
16/12/2016
CESI
 
Tijdens de uitzending van de Zevende Dag van 27 november 2016 heeft Minister van Volksgezondheid Maggie De Block bekendgemaakt dat burn-out binnenkort beschouwd zal worden als een beroepsgerelateerde ziekte. Dat maakt de weg vrij voor de financiering van preventieprogramma’s.Burn-out wordt nog niet erkend als beroepsziekte en bijgevolg is er ook geen mogelijkheid tot vergoeding.Nu burn-out wel...
+
Trefwoorden
05/12/2016
CESI
 
Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.K.B. 08.11.2016 tot wijziging van het K.B. van 03.07.1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de sociaalprofessionele re...
+
28/11/2016
CESI
 
Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers.Het eerste, over de socioprofessionele herinschakeling, heeft betrekking op de werknemer zelf en, inzonderheid, op de werknemer die zijn huidige functie niet opnieuw kan opnemen. Uiterlijk twee maanden na het begin van zijn...
+
28/11/2016
CESI
 
BeSWIC, het Belgisch kenniscentrum over welzijn op het werk, heeft enkele pagina’s met informatie over de rol en de opdrachten van de arbeidsgeneesheer beschikbaar gemaakt voor behandelende artsen.Die pagina’s zijn het resultaat van een wetenschappelijke samenwerking tussen arbeidsgeneesheren, huisartsen en academici onder leiding van Prof. Dr. Philippe Mairiaux (STES - ULG).In de inleiding...
+
Trefwoorden
17/11/2016
CESI
 
De federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) heeft de Belgische nationale strategie voor welzijn op het werk gepubliceerd. Dit document vertegenwoordigt de omzetting voor België van de mededeling van de Europese Commissie van 6 juni 2014 inzake een strategisch EU-kader voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020. Het document legt een aantal...
+
17/11/2016
CESI
 
Het Belgisch Kenniscentrum voor Welzijn op het werk van de FOD Werkgelegenheid heeft 2 nieuwe websites online gezet.De website www.beswic.be kreeg een opfrisbeurt. U blijft er alle thema’s vinden over welzijn op het werk in België.De website http://www.evenementen.werk.belgie.be/nl bevat alle activiteiten en evenementen van de FOD Werkgelegenheid en de opleidingen en bijscholingen voor...
+
27/10/2016
CESI