You are here

Arbeidshygiëne

Hygiëne op het werk zorgt ervoor dat de gezondheid en het welzijn van de werknemers worden afgehandeld. Het is een voorzorgmaatregel die dient te worden genomen met het oog op het gevaar van sommige stoffen, zoals asbest en chemische producten.

Hygiëne op het werk zorgt voor preventie, (h)erkenning, evaluatie en controle van fysieke, chemische of biologische risico's en voor het behoud van de gezondheid op de werkvloer.

K.B. van 28.08.2011 tot wijziging van het KB van 07.10.2005 inzake de reductie van het gehalte aan vluchtige organische stoffen in bepaalde verven en vernissen en in producten voor het overspuiten van voertuigen (B.S. 12.09.2011)
Een Koninklijk Besluit van 20/07/2015, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 04/08/2005  wijzigt diverse bepalingen in vijf KB's betreffende de gezondheid en de veiligheid op het werk ten einde  deze aan te passen aan de CLP-...
Evaluatie van de binnenluchtkwaliteit (pollutie door chemische producten (VOS screening, meting van formaldehyde), microbiologische pollutie (bacteriën, schimmels…) omgevingsfactoren (temperatuur, vochtigheid, CO …). Het zoeken naar verbetering van...
Hygiëne op het werk en toxicologie. Evaluatie van de risico’s als gevolg van de aanwezigheid van chemische polluenten in de werkomgevingslucht.Doelstellingen Chemische stoffen in de lucht detecteren en doseren:Inhaleerbare alveolaire stofdeeltjesVOS...
Risicobeheersing cytostatische en cytotoxische geneesmiddelen/ArbeidshygiëneDoelstellingenHet voorgestelde programma voor risicobeheersing omvat :Beheersing van de risico’s die voortvloeien uit de hantering van cytostatische geneesmiddelen gebruikt...

Meer

Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van...
28/11/2016
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI
Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal...
08/09/2016
CESI