You are here

Gezondheid

De gezondheid van uw werknemers is een troef. hun gezondheid staat borg voor en laag ziekteverzuim en een constante productiviteit. Als werkgever bent u verantwoordelijk dat hun gezondheid beschermd wordt in het uitoefenen van hun taken.

Een verplichting
Iedere werkgever is verplicht om zijn werknemers te onderwerpen aan het medisch toezicht. De frequentie van dit toezicht baseert zich op de risicoanalyse van de bedrijfsarts rond de functie en de aard van het werk van de werknemer. 

Een troef
Maar u kan nog meer: wenst u te investeren in de gezondheid van uw werknemers door preventieve maatregelen te treffen tegen cardiovasculaire risico's of de gezondheidsproblemen gebonden aan een slechte gezondheidshygiëne? Dan kan u hen een gezondheidscheck-up aanbieden, als actie in het kader van uw globaal actieplan, een interne sensibiliseringscampagne, of waarom niet als extralegaal voordeel?

 

Mag een preventieadviseur een medisch onderzoek uitvoeren en een definitieve beslissing nemen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid?Antwoord van Dhr. Tousseyn, Algemeen Directeur FOD Werkgelegenheid
Koninklijk besluit van 21 juli 2016 tot omzetting van richtlijn 2014/85/EU van de Commissie van 1 juli 2014 tot wijziging van richtlijn 2006/126/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende het rijbewijs, BS 10 augustus 2016....
Wet van 09.07.2012 tot omzetting van de Richtlijn 2008/104/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19.11. 2008 betreffende uitzendarbeid (B.S. 26.07.2012)
Jaarlijks zijn er in België een honderdtal nieuwe congenitale CMV infecties (cCMV). Bij ongeveer een derde van de kinderen met doofheid is CMV de oorzaak.Het advies van de Hoge Gezondheidsraad handelt enkel over CMV, maar buigt zich over de zwangere...
Eerste zorgen op de arbeidsplaats als onderdeel van het intern noodplan.DoelstellingenDe elementaire competenties verwerven om snel en doeltreffend te kunnen reageren bij een ongeval in de werkplaats. Opleiding overeenkomstig de bepalingen van het...

Meer

Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van...
28/11/2016
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI
Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal...
08/09/2016
CESI