You are here

Psychosociale risico's

Psychosociale belasting wordt gedefinieerd als elke belasting van psychosociale aard (met betrekking tot de psychologie in de sociale sfeer) die haar oorsprong vindt in, of voorkomt naar aanleiding van de uitvoering van het werk en die schadelijke gevolgen heeft voor de lichamelijke of mentale gezondheid van de werknemers.

Ze kan veroorzaakt worden door slechte werkomstandigheden, conflicten, pesten en uit zich in symptomen zoals stress, depressie...

Contact 02 761 17 74

Uitwerken van een risicoanalyse van psychosociale belasting van de arbeid volgens een participatieve aanpak.DoelstellingenOpstellen van een participatieve analyse van de psychosociale risico’s in het bedrijf.Samenwerking tussen het bedrijf en de...
Wet van 10.01.2007 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk waaronder deze betreffende de bescherming tegen geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk (B.S....
Wet van 06.02.2007 tot wijziging van de wet van 04.08.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk wat de gerechtelijke procedures betreft (B.S. 06.06.2007)
In het Staatsblad verscheen vandaag het koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico's. Dit besluit wordt aangevuld door twee wetteksten:Wet van 28 maart 2014 tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en...
Risicoanalyse en opleiding beheersing van verbale en fysieke agressie. DoelstellingenDoor analyse van de betreffende werkpost en/of doelfunctie de risico’s opsporen in verband met verbale en fysieke agressie en deze elementen meenemen in de...

Meer

Op 24 november 2016 zijn er twee Koninklijke Besluiten in het Belgisch Staatsblad verschenen omtrent sociaalprofessionele re-integratie van...
28/11/2016
CESI
Griep is een ernstige en besmettelijke virale infectie van de luchtwegen veroorzaakt door een influenzavirus. In het noordelijke halfrond komt deze...
Trefwoorden
08/09/2016
CESI
Om het in de interne dienst vereiste opleidingsniveau te bepalen, worden de ondernemingen gerangschikt in 4 groepen (A, B, C of D) volgens het aantal...
08/09/2016
CESI